Musashi Tsuba #8.3

Musashi Tsuba #8.3
5.13.20 admin@nihonto