Musashi Tsuba #8

Musashi Tsuba #8
11.25.17 admin@nihonto