putin on the ritz

putin on the ritz
8.15.17 admin@nihonto