Uesugi koshirae

Uesugi koshirae
9.23.17 admin@nihonto